Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Bảo Vương

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 223 trang với 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng được sưu tầm, tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương. Tài liệu được chia thành 6 phần, phân dạng rõ các bài cơ bản và nâng cao. Ngoài phần bài tập còn có lý thuyết, phân dạng và các ví dụ mẫu có lời giải chi tiết.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com