Tuyển tập 1128 bài toán trắc nghiệm hình học tọa độ Oxyz – Nguyễn Bảo Vương

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 268 trang với 1128 câu hỏi trắc nghiệm được chia thành 8 phần:

1. 182 BTTN tọa độ không gian Oxyz cơ bản
2. 81 BTTN tọa độ không gian Oxyz nâng cao
3. 182 BTTN phương trình đường thẳng cơ bản
4. 109 BTTN phương trình đường thẳng nâng cao
5. 234 BTTN phương trình mặt phẳng cơ bản
6. 147 BTTN phương trình mặt phẳng nâng cao
7. 81 BTTN phương trình mặt cầu cơ bản
8. 112 BTTN phương trình mặt cầu nâng cao

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com