Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Phan Hữu Thế

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
2. Phương trình sinx = sina
3. Phương trình cosx = cosa
4. Phương trình tanx = tana
5. Phương trình cotx = cota
6. Một số điëu cần chú ý


PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
4. Phương trình bậc nhất theo sinx và cosx dạng mở rộng
+ Dạng 1: asinx + bcosx = √(a^2 + b^2)sinkx
+ Dạng 2: asinkx + bcoskx = bsinqx + acosqx
+ Dạng 3: Phương trình đẳng cấp: asin^2x + bsinxcosx + ccos^2x = 0
+ Dạng 4: Phương trình đối xứng và phản đối xứng a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0

XEM TRỰC TUYẾN


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com