Chọn 1 trong số các nội dung bên dưới

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
+ Chương 1 – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
+ Chương 2 – Tổ hợp và xác suất
+ Chương 3 – Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân
+ Chương 4 – Giới hạn
+ Chương 5 – Đạo hàm

PHẦN HÌNH HỌC
+ Chương 1 – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
+ Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
+ Chương 3 – Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc