Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học


Tài liệu gồm 15 trang tuyển tập và giải chi tiết các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học.

+ Bài 1. Tính thể tích của một khối đa diện
+ Bài 2. Sử dụng phương pháp thể tích để tìm khoảng cách
+ Bài 3. Các bài toán về thể tích khối đa diện có kết hợp với việc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
+ Bài 4. Các bài toán về so sánh thể tích
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com