Chuyên đề HH giải tích không gian – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn


Tài liệu gồm 51 trang, tóm tắt công thức, phân dạng và giải chi tiết các bài toán chuyên đề HH giải tích không gian. Tài liệu gồm các vấn đề:

+ Vấn đề 1. Mặt phẳng và đường thẳng
+ Vấn đề 2. Hình chiếu và đối xứng
+ Vấn đề 3. Khoảng cách và góc
+ Vấn đề 4. Vị trí tương đối của đường thằng và mặt phẳng
+ Vấn đề 5. Mặt cầu
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com