Chuyên đề khảo sát hàm số – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 85 trang trình bày đầy đủ lý thuyết cơ bản và các dạng toán trong chương khảo sát hàm số. Tiếp đó là phần bài tập chọn lọc được giải chi tiết từng câu. Các bài tập được sắp xếp theo mức độ vận dụng từ dễ đến khó.
Tài liệu do thầy giáo Trần Sĩ Tùng biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

comments