Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội gồm 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm, đây là đề kiểm tra 1 tiết dành cho học sinh ban cơ bản.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com