Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 trường THPT Lê Thánh Tôn – TP. HCM

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 trường THPT Lê Thánh Tôn – TP. HCM 6 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vector và các phép toán.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]