Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của hàm nhiều biến – Trần Phương


Các phương pháp thường sử dụng:

+ Phương pháp 1: Biến đổi thành tổng các bình phương
+ Phương pháp 2: Tam thức bậc hai.
+ Phương pháp 3: Sử dụng bất đẳng thức cổ điển: Côsi; Bunhiacôpski
+ Phương pháp 4: Sử dụng đạo hàm.
+ Phương pháp 5: Sử dụng đổi biến lượng giác.
+ Phương pháp 6: Sử dụng phương pháp véctơ và hệ tọa độ
+ Phương pháp 7: Sử dụng phương pháp hình học và hệ tọa độ.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]