Kiểm tra Hình học 10 chương 2 trường THPT Phan Đăng Lưu – TT. Huế


Kiểm tra Hình học 10 chương 2 trường THPT Phan Đăng Lưu – TT. Huế gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, đề kiểm tra thuộc chủ đề tích vô hướng của 2 vector và ứng dụng.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com