Phương pháp giải các bài toán Tích phân – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn


Tài liệu gồm 33 trang hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán tích phân, các bài toán được chọn lọc từ các đề thi tuyển sinh Cao Đẳng – Đại học. Nội dung tài liệu:

Vấn đề 1: BIẾN ĐỔI VỀ TỔNG – HIỆU CÁC TÍCH PHÂN CƠ BẢN
Vấn đề 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
Vấn đề 3: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
Vấn đề 4: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP
Vấn đề 5: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com