Sử dụng phương pháp đạo hàm để tìm GTLN – GTNN


Tài liệu gồm 48 trang với các dạng toán:

+ Dạng 1: Tìm min – max bằng cách đạo hàm trực tiếp
+ Dạng 2: Đặt ẩn phụ sau đo dùng đạo hàm
+ Dạng 3: Dùng phép thế rồi đạo hàm
+ Dạng 4: Dồn về một biến bằng cách chặn trên hoặc chặn dưới
+ Dạng 5: Dùng phép lượng giác hóa kết hợp với đạo hàm
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]