Tuyển tập 30 bài toán bất phương trình vô tỉ – Nguyễn Minh Tiến


Tài liệu gồm 18 trang tuyển chọn 30 bài toán bất phương trình vô tỉ có lời giải chi tiết, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Minh Tiến.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com