Tuyển tập 35 đề thi học kì 1 lớp 10

Tài liệu gồm 13 trang tuyển tập 35 đề thi học kì 1 lớp 10. Mỗi đề thi gồm 2 phần:

+ Phần chung cho cả 2 ban: Gồm 3 bài toán tự luận
+ Phần dành cho từng ban: Mỗi ban có thêm 2 bài toán tự luận


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com