35 bài tập Tích phân chứa căn thức có lời giải – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 7 trang hướng dẫn giải chi tiết 35 bài toán tích phân chứa căn thức, tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn. Các dạng toán bao gồm:

+ Dạng 1: Đổi biến số dạng 1
+ Dạng 2: Đổi biến số dạng 2
+ Dạng 3: Tích phân từng phần


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com