64 bài tập Tích phân hàm lượng giác có lời giải – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 15 trang giải chi tiết 64 bài toán tích phân hàm lượng giác. Các bài toán tích phân hàm lượng giác được phân thành 4 dạng:

+ Dạng 1: Biến đổi lượng giác
+ Dạng 2: Đổi biến số dạng 1
+ Dạng 3: Đổi biến số dạng 2
+ Dạng 4: Tích phân từng phần
[ads]
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]