Các phương pháp tìm Nguyên hàm – Nguyễn Đình Sỹ

Để tìm họ nguyên hàm của một hàm số y = f(x). Ta có ba phương pháp:
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp đổi biến số
– Phương pháp tích phân từng phần

Do đó điều quan trọng là f(x) có dạng như thế nào để ta nghiên cứu có thể phân tích chúng sao cho có thể sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản để tìm được nguyên hàm của chúng, hoặc sử dụng hai phương pháp còn lại.

Sau đây là một số gợi ý giúp các em có thể nhận biết dạng của f(x) mà có phương pháp phân tích cụ thể, từ đó tìm được nguyên hàm.

XEM TRỰC TUYẾN

comments