Chuyên đề hình học giải tích không gian – Lưu Huy Thưởng


Tài liệu gồm 60 trang với phần lý thuyết, công thức, bài tập có đáp án và tuyển tập các bài hình học tọa độ không gian trong đề thi THPT, Đại học – Cao đẳng. Tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn.

BÀI 1: MỞ ĐẦU
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Vấn đề 1: Viết phương trình mặt phẳng
Để lập phương trình mặt phẳng (α) ta cần xác định một điểm thuộc (α) và một VTPT của nó
Vấn đề 2: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
Vấn đề 3: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.Hình chiếu của một điểm trên mặt phẳng. Điểm đối xứng của một điểm qua mặt phẳng
Vấn đề 4: Góc giữa hai mặt phẳng
BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Vấn đề 1: Lập phương trình đường thẳng
Để lập phương trình đường thẳng d ta cần xác định một điểm thuộc d và một VTCP của nó
Vấn đề 2: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
Để xét VTTĐ giữa hai đường thẳng, ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:
+ Phương pháp hình học: Dựa vào mối quan hệ giữa các VTCP và các điểm thuộc các đường thẳng
+ Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình các đường thẳng
Vấn đề 3: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Để xét VTTĐ giữa đường thẳng và mặt phẳng, ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:
+ Phương pháp hình học: Dựa vào mối quan hệ giữa VTCP của đường thẳng và VTPT của mặt phẳng
+ Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình đường thẳng và mặt phẳng
Vấn đề 5: Khoảng cách
Vấn đề 6: Góc
Vấn đề 7: Một số vấn đề khác


CÁC DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
I. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
+ Dạng 1: Cơ bản
+ Dạng 2: Phương trình mặt phẳng liên quan tới mặt cầu
+ Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách
+ Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc
+ Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến tam giác
II. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
+ Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng bằng cách xác định vectơ chỉ phương
+ Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến một đường thẳng khác
+ Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến hai đường thẳng khác
+ Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách
+ Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc
+ Dạng 6: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến tam giác
III. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
IV. TÌM ĐIỂM THOẢ ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
+ Dạng 1: Xác định điểm thuộc mặt phẳng
+ Dạng 2: Xác định điểm thuộc đường thẳng
+ Dạng 3: Xác định điểm thuộc mặt cầu
+ Dạng 4: Xác định điểm trong không gian
+ Dạng 5: Xác định điểm trong đa giác
CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MIN – MAXTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com