Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 2 mã đề, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với nội dung gồm 4 câu hỏi thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com