Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam gồm 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết), đề kiểm tra thuôc chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com