Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015


Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội năm học 2014 – 2015 có lời giải và thang điểm. Các nội dung thi bao gồm:

+ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
+ Giải phương trình, hệ phương trình
+ Bài toán tọa điị trong mặt phẳng
+ Vector
+ Tìm tọa độ điểm thỏa mãn biểu thức vector
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com