Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2014 – 2015

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội năm học 2014 – 2015 gồm 5 bài toán, có lời giải và thang điểm. Các nội dung thi gồm:

+ Khảo sát hàm số và bài toán liên quan
+ Giải hệ phương trình 2 ẩn và phương trình chứa 3 căn
+ Tìm tọa độ chân đường phân giác
+ Tính tích vô hướng, tìm giá trị k thỏa mãn biểu thức vector
+ Biện luận phương trình

XEM TRỰC TUYẾN

comments