Đề thi HK1 lớp 10 trường Nguyễn Công Phương – Quảng Ngãi 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 trường Nguyễn Công Phương – Quảng Ngãi năm học 2013 – 2014 có giải và thang chấm điểm. Các nội dung thi gồm:

+ Mệnh đề và tập hợp
+ Vẽ đồ thị hàm số
+ Tính toán và chứng minh biểu thức vector
+ Hình học tọa độ phẳng

XEM TRỰC TUYẾN

comments