Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề Tích phân – Lưu Huy Thưởng


Tài liệu gồm 120 trang tuyển chọn và giải chi tiết các toán tích phân, tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn. Các nội dung trong tài liệu:

PHẦN  I. TÍCH PHÂN CƠ BẢN
PHẦN II. TÍCH PHẦN HÀM HỮU TỶ
PHẦN III. TÍCH PHÂN HÀM SỐ VÔ TỶ
PHẦN IV. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
PHẦN V. TÍCH PHÂN HÀM MŨ VÀ LOGARIT
PHẦN VI. TỔNG HỢP
PHẦN VII. TUYỂN TẬP MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ
PHẦN VIII. TÍCH PHÂN HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂNTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com