Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm – Tích phân – Nguyễn Thanh Sơn


Tài liệu gồm 16 trang tóm tắt phương pháp giải các dạng toán và bài tập chủ đề nguyên hàm – tích phân và ứng dụng. Nội dung tài liệu gồm 4 phần:

A. Tính tích phân bằng định nghĩa
B. Phương pháp đổi biến
C. Phương pháp tích phân từng phần
D. Ứng dụng của tich phân
[ads]
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]