Chuyên đề Tích phân – Thầy Trần Đình Cư – TP Huế

Các chuyên mục có trong tài liệu:

A. Nguyên hàm
B. Tích phân
C. Phân loại và phương pháp tính tích phân
– Vấn đề 1: Phép thay biến
– Vấn đê 2: Tích phân bằng phương pháp lượng giác hóa
– Vấn đề 3: Tích phân lượng giác
– Vấn đề 4: Tích phân có chứa giá trị tuyệt đối
– Vấn đề 5: Tích phân hàm hữu tỉ
– Vấn đề 6: Tích phân một số hàm đặc biệt
– Vấn đề 7: Tích phân từng phần
– Vấn đề 8: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
– Vấn đề 9: Tính thể tích vật thể tròn

Một số bài tập cần làm trước khi thi
Phương pháp đặt ẩn phụ không làm thay đổi cận tích phân
Sai lầm thường gặp trong tính tích phân
Đề thi đại học từ 2009-2012

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com