Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 trường THPT Tống Duy Tân – Thanh Hóa


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 trường THPT Tống Duy Tân – Thanh Hóa gồm 3 mã đề, mỗi mã đề gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com