Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan – Đặng Thành Nam


Bài toán hàm số và các vấn đề liên quan thuộc loại cơ bản, để giải quyết tốt phần này các em nên lưu ý đến các bước của một bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Trong chương trình thi Tuyển Sinh đại học chỉ đề cập đến ba dạng hàm số cơ bản đó là hàm số bậc ba, hàm trùng phương và phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Cuốn tài liệu này trình bày mẫu các bước của một bài toán khảo sát, ngoài ra các bài toán liên quan được phân theo từng dạng, đó là các bài toán:
[ads]
+ Bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
+ Bài toán về tính đơn điệu của hàm số
+ Bài toán về điều kiện nghiệm của phương trình, hệ phương trình
+ Bài toán về sự tương giao của đồ thị hàm số
+ Bài toán về cực trị hàm số
+ Bài toán về tiếp tuyến với đồ thị hàm số
+ Bài toán về các điểm đặc biệt
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]