Phương pháp hàm số trong giải toán PT – BĐT và Min – Max – Lê Xuân Sơn – Lê Khánh Hưng

Tài liệu Phương pháp hàm số trong giải toán phương trình, bất đẳng thức và min – max của các tác giả Lê Xuân Sơn và Lê Khánh Hưng. Đây là bản scan từ sách, tài liệu gồm 369 trang.

 XEM TRỰC TUYẾN

comments