Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian

Tài liệu cung cấp cách gắn hệ trục tọa độ Oxyz vào các khối đa diện thường gặp. Các ví dụ minh họa điển hình kèm theo giải thích chi tiết sẽ giúp bạn đọc nắm kĩ hơn về kĩ thuật tọa độ hóa.

+ Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian
+ Bước 2. Sử dụng các kiến thức về tọa độ để giải quyết bài toán

XEM TRỰC TUYẾN

comments