Chuyên đề bất đẳng thức – Lê Xuân Đại

Trích lời khuyên của thầy Lê Xuân Đại khi học Bất đẳng thức:
1. Nắm chắc các tính chất cơ bản của BĐT.
2. Nắm vững các phương pháp cơ bản chứng minh BĐT như: PP biến đổi tương đương; PP sử dụng BĐT Côsi; PP sử dụng đạo hàm.
3. Đặc biệt chú trọng vào ôn tập các kỹ thuật sử dụng BĐT Côsi, luôn biết đặt và trả lời các câu hỏi như: khi nào áp dụng; điều kiện cho các biến là gì; dấu bằng xảy ra khi nào; nếu áp dụng thế thì có xảy ra dấu bằng không; tại sao lại thêm bớt như vậy.
4. Luôn bắt đầu với các BĐT cơ bản (điều này vô cùng quan trọng); học thuộc một số BĐT cơ bản có nhiều áp dụng nhưng phải chú ý điều kiện áp dụng được.

XEM TRỰC TUYẾN

comments