Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường Bình Sơn – Đồng Nai


Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Bình Sơn – Đồng Nai có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi và đáp án gồm 6 trang:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trùng phương.
Câu 2:
a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn.
b) Xác định giá trị của tham số m để hàm số đạt cực đại tại x = -1.
Câu 3:
a) Tìm phần thực và phần ảo của z.
b) Giải phương trình logarit.
Câu 4: Tính tích phân.
Câu 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ giao điểm của d và (P).
Câu 6:
a) Tính giá trị của biểu thức lượng giác.
b) Tính xác suất sao cho tổng các số trên hai thẻ là số chẵn.
Câu 7: Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SI, AC.
Câu 8: Tìm tọa độ các đỉnh A, C biết diện tích tam giác ABC bằng 30 và đỉnh A có hoành độ dương.
Câu 9: Giải phương trình vô tỉ.
Câu 10: Tìm GTNN của biểu thức 3 biến P.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com