Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường chuyên Hà Nội – Amsterdam có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi và đáp án gồm 8 trang, khá dài với 12 câu hỏi và không dễ kể cả các câu hỏi cơ bản dành cho học sinh trung bình, yếu.

XEM TRỰC TUYẾN

comments