Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường Trực Ninh – Nam Định lần 1


Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường Trực Ninh – Nam Định lần 1 có đáp án và thang điểm chi tiết. Đề thi và đáp án gồm 9 trang:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số phân thức hữu tỉ.
Câu 2
a) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn cho trước.
b) Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm cho trước.
Câu 3:
a) Giải phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số.
b) Giải phương trình lượng giác.
Câu 4: Tính tích phân hàm chứa căn thức.
Câu 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với trục Ox vuông góc với mặt phẳng (a) và tiếp xúc với mặt cầu (S).
Câu 6: Lấy ngẫu nhiên một đề trong bộ đề trên. Tính xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi tốt.
Câu 7: Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa A’ I và AC với I là trung điểm AB.
Câu 8: Tìm tọa độ các điểm A, B là các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
Câu 9: Giải hệ phương trình vô tỉ, có thể sử dụng phương pháp hàm số.
Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 3 biến.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com