Một số hệ phương trình giải bằng phương pháp đánh giá – Nguyễn Văn Quốc Tuấn

Tài liệu giải hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá của tác giả Nguyễn Văn Quốc Tuấn gồm 21 trang với 3 phần chính:

+ Tóm tắt các bất đẳng thức thường dùng trong đánh giá.
+ 24 ví dụ có lời giải chi tiết.
+ 8 bài tập bổ sung.

XEM TRỰC TUYẾN

comments