Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức – Đoàn Trí Dũng vs Hà Hữu Hải


Tài liệu Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức của 2 thầy Đoàn Trí Dũng và Hà Hữu Hải gồm 18 trang với 13 bài toán bất đẳng thức được xử lý bằng phương pháp dồn biến. Tài liệu này được sử dụng trong khóa học 24h học toán – chiến thắng 3 câu phân loại.

I. Giới thiệu cơ bản về bất đẳng thức Cauchy (AM – GM)
II. Các hệ quả của bất đẳng thức Cauchy (AM – GM)
III. Sử dụng bất đẳng thức AM – GM đưa về biến cần tìm
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com