Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp – Văn Nhân, Hồng Danh, Minh Quang

Cuốn sách Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm đại số tổ hợp của 3 tác giả Nguyễn Văn Nhân, Phạm Hồng Danh và Trần Minh Quang gồm 142 trang.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com