Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn Tuấn


Tài liệu gồm 57 trang trình bày các mẹo tư duy giải nhanh kèm theo bấm máy tính Casio các bài toán trắc nghiệm trong chuyên đề hàm số, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số. Tài liệu được chia thành 10 vấn đề chính:

+ Vấn đề 1. Tính đơn điệu
+ Vấn đề 2. Cực trị của hàm số
+ Vấn đề 3. Gtln – gtnn của hàm số
+ Vấn đề 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 5. Đồ thị hàm số
[ads]
+ Vấn đề 6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 7. Bài toán tương giao
+ Vấn đề 8. Một số bài toán liên quan đến khoảng cách, tìm điểm
+ Vấn đề 9. Tâm đối xứng – trục đối xứng
+ Vấn đề 10. Trắc nghiệm ôn tập
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]