200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn

Tài liệu 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số do thầy giáo Lê Văn Đoàn biên soạn gồm 31 trang. Các bài toán được chia thành 4 dạng:

+ Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số.
+ Dạng toán 2. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị.
+ Dạng toán 3. Tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm được chỉ ra.
+ Dạng toán 4. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị thỏa mãn điều kiện K.

XEM TRỰC TUYẾN

comments