50 bài trắc nghiệm tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

Tuyển tập 50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề tích phân cơ bản và thường gặp trong đề thi trắc nghiệm do thầy Phạm Ngọc Tính biên soạn. Tài liệu gồm 16 trang có đáp án.

XEM TRỰC TUYẾN

comments