Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số – Trần Đình Cư


Tài liệu gồm 28 trang tuyển chọn một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số, tất cả các câu hỏi đều có đáp án. Tài liệu được chia thành 5 chủ đề:

+ Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số
+ Chủ đề 2: Cực trị hàm số
+ Chủ đề 3: GTLN và GTNN của hàm số
+ Chủ đề 4: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Chủ đề 5: Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hàm số f(x) có giá trị lớn nhất trên (a, b) thì hàm số f(x) có cực đại trên khoảng (a, b)
B. Nếu hàm số f(x) có giá trị nhỏ nhất trên (a, b) thì hàm số f(x) có cực tiểu trên khoảng (a, b)
C. Nếu hàm số f(x) có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất trên (a, b) đều có cực trị trên khoảng (a, b)
D. Mọi hàm số có đạo hàm trên [a; b] đều đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [a; b]
[ads]
+ Số cặp điểm A, B trên đồ thị hàm số y = x^3 + 3x^2 + 3x + 5 mà tiếp tuyến tại A và tại B vuông góc nhau:
A. Vô số cặp
B. Chỉ một cặp
C. Không có cặp nào
D. Có hai cặp
+ Cho hàm số f(x) = 1/3.x^3 + x^2 + (a^2 + 2)x + b. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Với mọi a và b hàm số luôn nghịch biến
B. Với mọi a và b hàm số luôn đồng biến
C. Hàm số luôn đồng biến trên toàn trục số khi và chỉ khi a >0, b bất kỳ
D. Hàm số luôn nghịch biến trên toàn trục số khi và chỉ khi a < 0, b bất kỳ
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]