Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 46 trang với các câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án, các bài toán được phân loại thành các phần:

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu)
Bài toán 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số:
Bài toán 2: Tìm m để hàm số y = f(x, m) đơn điệu trên khoảng (a, b)
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (80 câu)
Bài toán 1: tìm điểm cực đại – cực tiểu của hàm số
Bài toán 2: Cực trị của hàm bậc 3
Bài toán 3: Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương


GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (72 câu)
TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (58 câu)
BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (39 câu)
SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (59 câu)
Bài toán 1: Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số
Bài toán 2: Tương giao của đồ thị hàm bậc 3
Bài toán 3: Tương giao của hàm số phân thức
Bài toán 4: Tương giao của hàm số bậc 4
TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (48 câu)
Bài toán 1: Tiếp tuyến tại điểm M (x0;y0) thuộc đồ thị hàm số:
Bài toán 2: Tiếp tuyến có hệ số góc k cho trước
Bài toán 3: Tiếp tuyến đi qua điểmTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com