Đề cương ôn tập HKI Toán 11 – Trần Thông


Đề cương ôn tập HKI Toán 11 gồm 21 trang với 177 bài toán trắc nghiệm được phân loại thành các phần:

+ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
+ TỔ HỢP, XÁC SUẤT
+ PHÉP BIẾN HÌNH
+ QUAN HỆ SONG SONG



Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com