Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 năm 2016 – 2017 trường THPT Vĩnh Thạnh – Cần Thơ


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 năm 2016 – 2017 trường THPT Vĩnh Thạnh – Cần Thơ gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn câu đúng:
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song
B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau
C. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song
D. Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau


+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng cùng một mặt phẳng
B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau
C. Hai đường thẳng song song nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng
D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau
+ Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang với cạnh đáy AB và CD (AB > CD). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB
a) Chứng minh PQ ∕ ∕ CD
b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD)
c) Tìm giao điểm SC và (ADQ)Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com