Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 – 3 trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 và chương 3 trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa gồm 8 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương 2 – hàm số bậc nhất và bậc hai và chương 3 – phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = -x + 8 có đồ thị là đường thẳng (d) và các khẳng định sau:
(I) Hàm số nghịch biến trên R
(II) d vuông góc với đường thẳng d1: y = x + 8
(III) d đi qua B (-2; 10)
(IV) d cắt d2 y = -x tại 1 điểm duy nhất
Có mấy khẳng định đúng trong các khẳng định trên?
[ads]
+ Cho hàm số y = x^2 + 8x + 13. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -3) và đồng biến trên khoảng (-3; +∞)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; -3) và ngịch biến biến trên khoảng (-3; +∞)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; -4) và nghịch biến trên khoảng (-4; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; -4) và đồng biến trên khoảng (-4; +∞)
+ Cho hàm số y = -x^2 + x + 1 có đồ thị (P) chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Bề lõm của (P) hướng lên trên
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 1/2)
C. Trục đối xứng của (P) là x = -1/2
D. Giá trị lớn nhất của hàm số là 5/4

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]