Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang


Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang gồm 6 mã đề, mỗi mã đề gồm 30 câu trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chương lũy thừa, mũ và logarit.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Số vi khuẩn trong ống nghiệm ban đầu có 100 con, chỉ sau hai giờ đã là 4000 con. Biết số lượng vi khuẩn tăng trong mỗi giờ theo một tỷ lệ không đổi. Hãy ước lượng sau năm giờ (tính từ ban đầu có 100 con) số vi khuẩn sẽ có, gấp khoảng bao nhiêu lần số vi khuẩn ban đầu (chọn đáp án gần đúng nhất).
A. Gấp khoảng 9.000 lần
B. Gấp khoảng 11.000 lần
C. Gấp khoảng 12.000 lần
D. Gấp khoảng 10.000 lần
+ Trong các mệnh đề sau, cho biết có bao nhiêu mệnh đề sai:
i. Đồ thị của hai hàm số y = a^x và y = loga x (với 0 < ≠ a) đối xứng nhau qua đường thẳng y = x
ii. Với a > 1, ta có đồ thị hai hàm số y = a^x và y = 1/a^x đối xứng nhau qua trục tung
iii. Một tiệm cận của đồ thị hàm số log y = loga x (với 0 < ≠ a) có phương trình là y = 0
iv. Đồ thị hàm số y = loga |x| có 2 nhánh đối xứng nhau qua trục tung
+ Cho phương trình x^(log2 9) = x^2. 3^(log2 x) – x^(log2 3). Với điều kiện x thỏa mãn, một trong những cách giải phương trình trên là bước đầu đặt t = log2 x, thay vào phương trình ban đầu, trở thành phương trình theo ẩn t hoàn toàn. Hãy giải phương trình tìm t.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com