Đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường PTNK – TP. HCM từ năm 2011 đến năm 2016


TOANMATH.com giới thiệu đến thầy, cô và các em học sinh bộ đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường PTNK – TP. HCM (trường Phổ thông Năng Khiếu – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2011 đến năm 2016, các đề được biên soạn theo hình thức tự luận, có lời giải chi tiết.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com