Sách trắc nghiệm Toán 12 – Đoàn Quỳnh

Sách gồm 140 trang, nội dung sách được chia thành 2 phần:
+ Phần 1: Giải tích
+ Phần 2: Hình học

Mỗi phần gồm các chương được trình bày theo thứ tự SGK 12 hiện hành.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]