Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ – Nhóm Toán

Tài liệu gồm 27 trang với 75 bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện và mặt cầu – mặt nón – mặt trụ.

XEM TRỰC TUYẾN

comments